Dijital Medya Platformu

32 İlde hazine arazisi satışa çıkarıldı

0 299

      Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananları ihale ile satışa çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak. Ödeme tarafında alıcılara kolaylık sağlanan arazilerin 4’te 1’i peşin olarak alınırken geri kalan bedel ise 2 yıl içerisinden 8 eşit taksite bölünebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazları bir bir satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 32 ilde 1290 Hazine arazisi için ihaleye çıkıldı.

İmarlı ve imarsız çeşitli büyüklüklerdeki araziler için en yakın ihale tarihi ise 4 Mart olarak belirtilirken, arazilerin satışı için ay sonuna kadar ihale takvimi planlanıyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden edindiği bilgilere göre; ihale ilanı açılmış 32 il arasında en fazla arazinin 522 adet ile Ankara, 252 adet ile ise Konya’da yer alıyor. Söz konusu illeri ise sırasıyla Çorum, Afyonkarahisar ve Antalya izliyor.

YÜZDE 10’U KADAR TEMİNAT BEDELİ

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ihaleye çıkarılırken tespit edilen tahmini bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa alım satım rayici dikkate alınarak tespit ediliyor. Arazilere talip olanlardan ihale öncesinde taşınmazın taşınmazın niteliğine göre tahmini bedelin yüzden 10’undan aşağı olmamak üzere yüzde 30’una kadar teminat bedeli talep ediliyor.

İhalenin kazanılmaması halinde geçici teminatlar katılımcılar hesabına iade ediliyor.

5 YIL VERGİ YOK!

Hazineye ait taşınmazların satışında alıcılara ciddi muafiyetler de tanınıyor. Satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf tutulurken taşınmazın satışını takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi de tutulmuyor. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlardan Katma Değer Vergisi de alınmıyor.

8 TAKSİT İMKANI

İhaleyi kazananlardan taşınmazın satış bedelinin 4’te 1’i peşin olarak alınırken geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte de bölünebiliyor. Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan kanuni faiz oranı uygulanıyor. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanıyor. Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde ise tapu verilme imkanı bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilerek yapılabiliniyor.

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar:

-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

-Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

-Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhale saatinden önce (tahmin edilen bedelin yüzde 10’undan az olmamak üzere yüzde 30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,

-İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,

-Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri gerekiyor.

Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların ihale ve diğer bilgilerine www.milliemlak.gov.tr web adresinden ulaşılabiliniyor.

50 BİN KAMU LOJMANINDA SATIŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan 50 bin kamu lojmanının satışı ile ilgili süreç de devam ediyor. Yurt genelinde 250 bin kamu lojmanı bulunuyor. Bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet, istihbarat hizmetleri ve kampüs alanında yer alan yaklaşık 200 bin lojmanın dışında kalan satılabilecek nitelikteki 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor. Söz konusu lojmanlardan ekspertiz işlemleri tamamlananlar satışa sunuluyor.

Kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25’i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.

Bazı bankalar ise kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için 0,79’dan başlayan finansman oranları sunuyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku