Dijital Medya Platformu

Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt Bölgesinde En Yüksek Ölüm Nedeni Dolaşım Sistemi Hastalıkları

0 7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 yılına ilişkin Ölüm ve Ölüm  Nedeni İstatistiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre 2019 yılında Mardin’ de 2729, Batman’da 1854, Şırnak’ta 1284 ve Siirt’te 1056 kişi hayatını kaybetti.
2018 yılında ise Mardin’de 2682, Batman’ da 1692, Şırnak’ta 1356 ve Siirt’te 1090 kişi hayatını kaybetmişti. Buna göre Siirt ve Şırnak illerinde ölümlerde azalış, Batman ve Mardin illerinde ise ar-tış olduğu görülmektedir.
Bölge Müdürlüğüne bağlı Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, 2019 yılında toplam 6923 kişi, 2018 yılında ise toplam 6820 kişi hayatını kaybetmiştir.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt İllerinde 2019 yılında bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı binde 3 civarlarındadır. Türkiye ortalaması ise 5,3’tür.
Bölge Müdürlüğü-ne bağlı illerdeki ölümlerin nedene göre dağılımı şöy-le olmuştur. %32,3 dolaşım sistemi hastalıkları, %13,1 iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %10,9 solunum sistemi hastalıkları, %4,4 sinir sistemi ve duyu organı hastalıkları %3,7 endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metaboliz-mayla ilgili hastalıklar, %3,9 dışsal yaralanma ve zehirlenmeler, %17,8 diğer şeklinde olmuştur. Nedeni bilinmeyen ölümlerin oranı ise %13,8’dir.
Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı Mardin’de binde 10,8, Batman’da binde 10,2, Şırnak’ta binde 12,3 ve Siirt’te binde 12,9’dur. Türkiye ortalaması ise binde 9,1‘dir.
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı Mardin’ de binde 14,4, Batman’da binde 13,2, Şırnak’ta binde 15,6 ve Siirt’te binde 16,2’ dir. Türkiye ortalaması ise binde 11,2’dir.

TÜRKİYE GENELİ
Türkiye’de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 oldu
Ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Ölenlerin %54,6′ sını erkekler, %45,4’ünü kadınlar oluşturdu.
Kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 9,9 ile Kastamonu oldu
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir, binde 8,6 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,1 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.

Kaba ölüm hızının Avru-pa Birliği üye ülkeleri or-talaması binde 10,3 oldu
Türkiye’nin kaba ölüm hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızlarından daha düşük olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin binde 15,4 ile Bulgaristan, en düşük kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,4 ile İrlanda olduğu görüldü.
Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenle-rine göre incelendiğinde, 2019 yılında %36,8 ile do-laşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %39,1’ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı
ölümler alt ölüm nedenle-rine göre incelendiğinde, ölenlerin %39,1’inin iske-mik kalp hastalığından, %22,2’sinin serebrovaskü-ler hastalıklardan, %25,7 ‘sinin diğer kalp hastalık-larından öldüğü görüldü.
Dolaşım sistemi hasta-lıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il %47,2 ile Aydın oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %47,2 ile Aydın oldu. Bu ili %47,0 ile Denizli, %46,2 ile Kırıkkale, %44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %27,6 ile Van, %28,8 ile Kayseri, %29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi.
Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş /akciğer tümörü neden oldu.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenle-rine göre incelendiğinde, ölenlerin %30,2’sinin gırtlak ve soluk borusu bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,9’unun lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, %8,1’inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.

İyi ve kötü huylu tümör-lerden kaynaklı ölümle-rin en yüksek olduğu il %22,2 ile İstanbul oldu
İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %22,2 ile İstanbul olduğu görüldü. Bu ili %22,1 ile Tekirdağ, %21,9 ile Kırklareli ve Edirne, %21,8 ile Erzurum izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu illerin ise %10,7 ile Şanlıurfa, Hakkari ve Şırnak olduğu görüldü.
Bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu
Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2018 yılında binde 9,3 iken 2019 yılında binde 9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti.
Ölen bebeklerin %63,6’sı bir ayını, %86,9’u ise beş ayını tamamlayama-dan öldü

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2018 yılında %65,1 iken 2019 yılında %63,6 oldu. Ölen bebeklerin 2019 yılında %12,3’ünün ilk gün, %29,6’sının 1-6 günlükken, %21,7’sinin ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise %23,3 oldu.

Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,2 oldu
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifa-de eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında binde 11,3 iken 2019 yılında 11,2 oldu.(Haber Merkezi)

Yorumlar

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku